Certifikace a ochranné známky

Renomé jímek a nádrží české společnosti Plastsvar s.r.o. je založeno na dlouholeté spokojenosti zákazníků. Abyste měli jistotu, že pod konkrétními názvy vždy najdete kvalitní výrobky Plastsvar, jsou hlavní produktové řady chráněny ochrannými známkami. Známky jsou evidované a zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví ÚPV.

Ochranná známka „SMART“ (19)
plastová jímka, plastová nádrž, plastový septik, plastová žumpa; (35) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a obchodních služeb s výše uvedenými výrobky ve třídě 19. Ochranná známka SMART →

Ochranná známka „OLYMPIA“ (11)
plastová jímka pro septiky, plastová nádrž na septik, plastový septik, plastová žumpa; (20) plastová jímka na vodu, plastová nádrž na vodu; (35) zprostředkovatelská činnost a marketing v oblasti obchodu a obchodních služeb s výše uvedenými výrobky ve třídě 11 a 20. Ochranná známka OLYMPIA →

Ochranná známka „VS ROTO“ (19)
vodoměrná šachta (nekovová); (35) zprostředkování obchodu s výše uvedeným výrobkem ve třídě 19, zprostředkování obchodních služeb v souvislosti s výše uvedeným výrobkem ve třídě 19, marketing v oblasti obchodu a obchodních služeb s výše uvedeným výrobkem ve třídě 19. Ochranná známka VS ROTO →

Ochranná známka „SPARTAKUS“
v současné době máme požádáno o zapsaní ochranné známky SPARTAKUS Ochranná známka SPARTAKUS →